Hae
Fundamental

Kuinka kesyttää arki?

Huomaan, että arjen kiireet tuntuvat taas ajoittain ottaneen aikatauluistani ylivallan. Toisaalta olen myös tasapainottanut arkeani tietyillä rutiineilla ja viikonlopun irtiotoilla. Tällöin annan itselleni luvan tehdä kaikkea ei-arkista, vaikka arkiset asiat muistuttaisivat olemassa olostaan. Olen esimerkiksi lähtenyt avantoon tai elokuviin, vaikka pyykit olisivat kotona odottaneet pesijäänsä. Ottanut pitkät päiväunet, vaikka ensisijaista olisi perehtyä koulutusmateriaaleihin. Näin toimimalla olen itseasiassa saanut jopa parannettua arkista keskittymis- ja toimintakykyäni sen sijaan, että olisin takertunut velvoitteisiin ja mahdollisesti kokenut uupuvani niiden alle.

Joskus se mikä ei tunnu lainkaan järkevältä, onkin kaikkein järkevin tapa toimia.

Juuri arki onkin puhuttanut minua viimeaikoina paljon, sillä olen entistä tietoisemmin joutunut tarkastelemaan oman elämäni rytmitystä.

ARKI ON AUTOMATISOITUNEITA RUTIINEJA JA TOTTUMUKSIA

Arki on yksinkertaisimmillaan toistuvia rutiineja, joista muodostuu elämänrytmimme raamit. Nykyajan arkea kuvataan myös vapaa-ajan vastakohdaksi, kuitenkin siten että arki sisältää myös eri elämän osa-alueille kuuluvien vastuiden hoitamisen. Työn tai opiskelun lisäksi siis muun muassa ruoanlaiton, kaupassakäynnin, siivoamisen ja mahdollisen perhe-elämän. Lähestymistavasta riippuen osa laskee myös harrastukset osaksi arkea vapaa-ajan sijaan.

Mikä siis elämässä lopulta ei ole arkea? Onko olemassa ihmistä, joka ei tee mitään arkista sunnuntaisin?

Kuinka irti arjestaan ihminen voi olla irrottautumatta arkisesta ympäristöstään?

Toki arjen selkeä määrittäminen on haasteellista, sillä arjen sisältö saattaa jo yhdellä ihmisellä vaihdella paljonkin eri elämänvaiheissa. Usein arkeen lujittuvat rutiinit kuitenkin rakentuvat juuri eri elämänvaiheiden myötä. Monelle arki automatisoituu siten, ettei sen raamien tarkastelu nouse keskeiseksi tekijäksi niin kauan kun arki toimii riittävän hyvin.

Luen parhaillaan kirjaa mielen- ja ajanhallinnasta, jossa keskivertoa amerikkalaista kuvataan unenpuutteiseksi, ylistressaantuneeksi ja kyvyttömäksi järjestämään riittävästi aikaa itsellensä tärkeille asioille. Osuva kuvaus mielestäni myös moneen muuhun kansallisuuteen sovitettuna. Näiden ihmistä kuormittavien tekijöiden yhteinen nimittäjä on juuri arkilähtöisyys.

Hetkellisesti stressiä, unenpuutetta tai ajanhallinnan haasteita kokee meistä jokainen. Pitkäaikaisesti ylläpysyessään nämä voivat kuitenkin tuoda mukanaan monitahoisia terveysvaikutuksia. Joskus raja hetkellisen ja vaikutusajaltaan haitallisen välillä kuitenkin hämärtyy. Meillä on tapana tottua kokemuksiin ja tapahtumiin, jotka toistavat itseään – myös silloin, kun ne kuormittavat mieltä ja kehoa.

TUNNISTA JA NUJERRA ARJEN ENERGIASYÖPÖT

Uskon jokaisen hyötyvän ajoittaisesta arkensa tarkastelemisesta. Arkensa äärelle pysähtyminen kun usein nostaa esille myös paljon hyvää ja toimivaa. Voi olla voimauttavaa huomata arkensa soljuvan omalla painollaan tai sisältävän juuri niitä tekijöitä, joita elämäänsä on toivonut ja valinnut. Arjen kesyttämisen tarpeesta taas voivat antaa vihiä pienten arkisten unohdusten toistuminen, helposti heilahtelevat tunteet, hallinnan tunteen puute tai unen häiriintyminen.

Arjen kesyttämisen ensimmäinen askel onkin nykyhetken tiedostaminen. Mihin aika omassa arjessa kuluu? Mikä tästä on välttämätön osa arkea, mikä oman vaikutusvallan alla? Ovatko ne asiat, joihin voi itse vaikuttaa, arjen voimavaroja vai energiasyöppöjä?

Kun tunnistaa oman arkensa raamit, on niitä helpompi lähteä muokkaamaan. Usein tarpeellinen muokkaussuunta on raamien kaventaminen. Silti monella on ensisijainen pyrkimys niiden venyttämiseen. Usein jopa kohtuuttomissa määrin.

Arjen energiayöppöjä voivat olla esimerkiksi:

Suunnitelmallisuuden puute

Tämän nujertamiseen vaaditaan tehtävien priorisointia – joskus rankallakin kädellä. Viikko- ja päivärytmin ennalta suunnittelusta hyötyy moni elämäntilanteesta riippumatta. Yllättäviä muuttujia osuu vastaan lähes aina, joten jouston vara on onnistumisen kannalta oleellista.

Multitasking

Tutkitusti monen asian samaan aikaan hoitaminen heikentää toiminnan tehokkuutta. Yhteen asiaan kerralla keskittyminen vähentää virheitä ja edistää tehtävien loppuun saattamista.

Sosiaalinen media

Sosiaalisen median käyttöään kannattaa nykypäivänä seurata, sillä pienistä vilkaisuista kertyy päivän aikana helposti huomattavia aikoja eri somekanavien parissa. Itse olen asettanut puhelimeeni somelukon, joka estää pääsyni eri somekanaviin, kun päivittäinen someaika täyttää tunnin.

Perustarpeiden laiminlyöminen

Liian lyhyeksi jäävät yöunet, ruokarytmin epäsäännöllisyys ja liikkumattomuus hidastavat kehoa ja mieltä. Perustarpeista usein myös tingitään ensimmäisenä, vaikka ne toimivat pohjana kaikelle muulle toimintakyvylle.

Jonkin elämän osa-alueen ylipainottuminen

Jatkuvat ylityöt, intensiivinen harrastus tai esimerkiksi lapsiperhearki varastavat välttämättä aikansa jostain muualta. Tässä kohtaa tarkasteltavaksi tulevat myös omat arvot: mikä minulle on tärkeää ja jaanko aikani minulle tärkeiden asioiden mukaisesti? Voiko jostain muualta höllätä ylipainotuksen kompensoimiseksi?

OLENNAISTA EI OLE TEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN VAAN KUNKIN HETKEN TARPEIDEN TUNNISTAMINEN

Energiasyöppöjen nujertamisen ei tulisi tähdätä ensisijaisetsi tehokkuuden lisäämiseen, vaan ohjata tunnistamaan itselle tarpeellinen ja merkityksellinen. Kun nämä pystyy erottelemaan tekijöistä, jotka saattavat toistua arjessa ollen kuitenkaan aivan välttämättömyyksiä tai merkitykseltään suuria, on arjen kesyttäminen helpompaa. Asioiden merkityksen suuruutta auttaa hahmottamaan sen pohtiminen, mitä seuraa jos jonkin asian laiminlyö tai lykkää tulevaisuuteen.

Myös arkeen saa mahtua ei-minkään tekemistä ja jotain turhaa. Tällä on usein selkeä merkitys palautumiselle, joka ratkaisee jaksamisemme tason pitkällä aikavälillä.

Palautumisen mahdollistaa toki parhaiten aito vapaa-aika ja silloin toteutetut palautumista edistävät aktiviteetit. Kuitenkin myös oman arjen tulisi mahdollistaa arjen rutiinien riittävä ylläpysyminen ja hallinta.

Vapaa-aikaan suhtautuminenkin usein muuttuu, kun vapaa-ajan aktiviteetit pohjaavat haluun sallia irtiotto omasta arjestaan. Ei vain tarpeeseen kerätä voimia arkeaan varten.

 

Viikonlopun terveisin,

– Linda